ยินดีให้บริการ (ฝ่ายขาย) 086 035 5577
บริการ
Service
ใช้เทคโนโลยีชั้นนำและช่างที่มีความชำนาญการผลิต
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความชำนาญของพนักงานฝ่ายผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงมีคุณภาพเพื่อส่งมอบสู่ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริการที่รวดเร็วฉับไวจึงจัดให้มีระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
เครื่องผลิตท่อคอนกรีต
ใช้เครื่องจักรทำท่อจากประเทศเดนมาร์ก มีระบบการควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติด้วยระบบความพิวเตอร์ สามารถผลิตได้ทั้งท่อ ชนิดกลม ท่อรูปทรงปากระฆัง ท่อสี่เหลี่ยม บ่อพักชนิดพิเศษ และท่อชนิดพิเศษ
เครื่องผสมคอนกรีต
ใช้เครื่องผสมคอนกรีตจากประเทศเยอรมันมีระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมส่วนผสมที่แม่นยำพร้อมระบบตรวจวัดความชื้นที่วัสดุส่วนผสมก่อน
เราใช้ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตามมารตฐาน มอก.15
เหล็กโครงสร้างและเหล็กเสริมตอนกรีต
ใช้เหล็กเส้นกลมตามมาตรฐานมอก.20
ใช้เหล็กชนิดรีดเย็น ตามมาตรฐาน หรือ มารตฐาน ASTM A 82
ใช้เหล็กข้ออ้อยตามมาตรฐาน มอก. หรือ มาตรฐาน ASTM A 406
การลำเลียงท่อ
ใช้รถโฟคลิฟท์พร้อมชุดจัดยกล้มท่อที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการเสียหายแตกร้าว
การขนส่งด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่
บริษัทฯยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริการที่รวดเร็วฉับไวจึงจัดให้มีระบบขนส่งที่มี ประสิทธิภาพ
โปรดมั่นใจว่า ท่านจะได้รับสินค้าถูกต้อง ตรงเวลา และทันใจ จากเรา