ยินดีให้บริการ (ฝ่ายขาย) 086 035 5577
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน
Square Section Pile
TYPE
CROSS
 SECTIONAL AREA 
( CM ) 2
LENGTH
( M )
PERMETER
( CM )
SAFE LOAD
( TONS )
18 x 18 324 21 72 15-25
22 x 22 484 21 88 25-30
26 x 26 676 21 104 30-40
30 x 30 900 21 120 40-50
35 x 35 1225 21 140 50-60
40 x 40 1600 21 160 60-80