ยินดีให้บริการ (ฝ่ายขาย) 086 035 5577
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
Precast Reinforced Concrete Manhole
TYPE
สำหรับท่อ
ม. (M)
มิติ - Dimension น้ำหนัก
Weight
Kg/M.
กว้าง
Width
ม. (M)
ยาว
Length
ม. (M)
หนา
Thickness
ม. (M)
สูง
Height
ม. (M)
B 0.60 1.10 1.10 0.15 1.45 1,850
0.80 1.34 1.10 0.15 1.69 2,300
1.00 1.57 1.10 0.15 1.92 2,750
1.20 1.80 1.10 0.15 2.15 3,200
C 0.60 1.10 1.20 0.15 1.25 1,700
0.80 1.34 1.20 0.15 1.49 2,150
1.00 1.57 1.20 0.15 1.72 2,600
1.20 1.80 1.20 0.15 1.95 3,000
D 0.60 1.10 1.30 0.15 1.375 2,000
0.80 1.34 1.30 0.15 1.595 2,450
1.00 1.57 1.30 0.15 1.810 2,900
1.20 1.80 1.30 0.15 2.025 3,380
CATCH BASIN 0.30 1.00 1.00 0.15 1.15 1,465
0.40 1.00 1.00 0.15 1.15 1,395
รายละเอียด
บ่อพักหล่อสำเร็จรูปของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยมีขนาดและชนิดต่างๆ ตามมาตรฐานของหน่วยงานราชการและควบคุมการผลิตโดยวิศวกรผู้ชำนาญการ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ถึงมาตรฐาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากบริษัทฯ