ยินดีให้บริการ (ฝ่ายขาย) 086 035 5577
ท่อคอนกรีตดันลอด
Reinfoced Concrete Jacking Pipe
รายละเอียด
ผลิตตามมาตรฐาน BS5911 Part120, JIS หรือ ตามการออกแบบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 - 3.60 เมตร ความยาว 2.50 - 3.00 เมตร