ยินดีให้บริการ (ฝ่ายขาย) 086 035 5577
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากระฆัง
Precast Reinforced Concrete Rubber Ring Socket Type
ขนาดระบุ
Size
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
Diameter (D)
ความหนาของผนังท่อ
Thickness (T)
มิติต่าง ๆ ของปาก Dimension
t1 t2 t3 t4 t5 t6
1000 1000 ± 10.0 110 95 126 4 150 330 110
1200 1200 ± 12.0 125 100 141 4 165 375 125
1500 1500 ± 15.0 150 100 166 4 177 450 150