ยินดีให้บริการ (ฝ่ายขาย) 086 035 5577
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม สำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวทางเท้า
Precast Reinforced Box Culvert
ความกว้าง
ภายใน
(s)
มิลลิเมตร
ความสูง
ภายใน
(R)
มิลลิเมตร
ความหนา
ภายใน
(T)
มิลลิเมตร
ความยื่น
ต่ำสุด
(M)
มิลลิเมตร
ปริมาณเหล็กเสริมตามขวาง
ตารางมิลลิเมตรต่อเมตร
Horizontal Metal Quantity
Inner
Width
Inner
Height
Inner
Thickness
Lowest
Stretch
As1 As2 As3 As4
1200 1200 125 460 250 280 280 250
1500 1200 150 510 300 340 340 300
1500 150 560 300 340 360 300
1800 1200 175 580 360 380 400 360
1500 175 580 360 400 420 360
1800 175 660 360 420 440 360
2100 1200 200 660 400 420 440 400
1500 200 660 400 470 490 400
1800 200 690 400 490 510 400
2100 200 760 400 510 530 400
2400 1200 200 710 510 550 570 400
1500 200 710 470 590 610 400
1800 200 710 420 610 660 400
2100 200 760 400 640 700 400
2400 200 860 400 660 720 400