ยินดีให้บริการ (ฝ่ายขาย) 086 035 5577
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากลิ้นราง
Precast Reinforced Concrete Pipe (Tongue and Groove)
ขนาดระบุ
Size
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
Diameter (D)
ความหนาของผนังท่อ
Thickness (T)
มิติต่าง ๆ ของปาก Dimension
t a b c
400 400 60 30 23 10 27
600 600 75 40 28 15 32
800 800 95 45 38 15 42
1000 1000 110 45 43 20 47
1200 1200 125 50 48 25 52
1500 1500 150 60 57 30 63