ยินดีให้บริการ (ฝ่ายขาย) 086 035 5577
สินค้า
มอก. 128-2549
0.30 ม.
0.40 ม.
0.50 ม.
0.60 ม.
0.80 ม.
1.00 ม.
1.20 ม.
1.50 ม.
มอก. 128-2549
1.00 ม.
1.20 ม.
1.50 ม.
0.30 - 3.60 ม.
Type B C D : 0.60 ม.
Type B C D : 0.80 ม.
Type B C D : 1.00 ม.
Type B C D : 1.20 ม.
CATCH BASIN : 0.30 ม.
CATCH BASIN : 0.40 ม.
(Type 1) 820 Kg. / m.
(Type 1) 535 Kg. / m.
(Type 2) 1,010 Kg. / m.
(Type 2) 635 Kg. / m.