ยินดีให้บริการ (ฝ่ายขาย) 086 035 5577
ข้อมูลบริษัท
Company
บริษัท ศิริพงษ์ผลิตภัณฑ์ซิเมนต์ จำกัด
SIRIPONG CEMENT PRODUCT CO.,LTD.

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 60 ปี


ในการผลิตท่อระบายน้ำคอนกรีตและผลิตภัณฑ์คอนกรีตหลากหลายชนิด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมด้วยงานบริการด้านต่างๆ ที่สร้างความประทับใจ และความเชื่อมั่น บริษัทฯจึงได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าเสมอมา

บริษัท ศิริพงษ์ผลิตภัณฑ์ซิเมนต์ จำกัด

ได้มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยการขยายกำลังผลิตด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยจากต่างประเทศ ณ โรงงานแห่งใหม่ อีกทั้งเพิ่มระบบการขนส่ง ที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างทันท่วงที
โปรดมั่นใจว่า ท่านจะได้รับสินค้าถูกต้อง ตรงเวลา และทันใจ จากเรา
SIRIPONG CEMENT PRODUCT (SRP) was founded in 1965. During the early years SRP began with producing handmade concrete. As an architectural producer grew. SRP began producing larger precast products by using an international quality standard imported machines from Germany.
Today SRP is a professional company Which brings uniqueness and diversity to architectural and structural precast. With over 50 years of precast experience we've developed a reputation as one of the leading precast companies in the Thailand industry. SRP is well versed in many precast specialties such as Prestressed Concrete Pipe, Block Convert, Concrete Pile, Concrete Barrier and Concrete Curb. This is essential to maintaining a position of leadership within the industry.
SRP continues to offer excellent value to customers by providing superior quality products for government road build construction projects and the high-end commercial construction market. We strive to find the best solution for the project by working with owners, contractors, architectures and engineers through the design and budgeting process.
Ultimately the future will be shaped by the imaginative designs and visions of the key players executing a projects the future will undoubtedly hold new products and new technologies in an ever changing industry. Regardless of what is to come' our number one priority will always remain providing our customers with the best possible service developing a solution to meet their building needs.
Many of our key employees have been with SRP for more than three decades. With this solid foundation of experience, SRP maintains the reputation of being one of the leading precast companies in the industry.